>> Informacja dla SPRZEDAWCÓW: zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej z województwa małopolskiego do rejestracji oraz zamieszczania oferowanych produktów i usług na platformie sprzedażowej.    

Darmowe ogłoszenia dla przedsiębiorców. Załóż konto oraz dodaj ogłoszenie za darmo

Wersja kontrastowa AAA

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz odbudowy

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji dostępności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sklep.es.malopolska.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-08

  • Niektóre treści nie są dostosowane cyfrowo. Podlegają wyłączeniu zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. a) ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest Pani Roksana Mirek, e-mail: rmirek@rops.krakow.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 124220636 wew. 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki w Krakowie znajduje się w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32.

Budynek wyposażony jest w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

Przed progiem drzwi wejściowych zamontowana jest rampa dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku znajdują się kolejne drzwi prowadzące do holu. Po lewej stronie drzwi prowadzących do holu znajduje się przycisk przywołujący.

Budynek jest trzypiętrowy. W budynku nie ma windy. Parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Na parkingu nie zostało wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe, oznaczenia  w druku powiększonym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Siedziba Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.

Budynek wyposażony jest w system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

Pomieszczenia biurowe ośrodka znajdują się na I piętrze budynku.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma windy.

Na parkingu zostało wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe, oznaczenia w druku powiększonym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.